Kursy walut:1 Euro: 4.5175 PLN1 USD: 3.7247 PLN
Kursy metali:Miedź: 9,614.50 $/tCynk: 2,894.50 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

Przetargi

Zakup energii elektrycznej 2021 pytania i odp.

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi związane z postępowaniem przetargowym na zakup energii elektrycznej, na rok 2021.

Zamawiający informuje o aktualizacji w dniu 13.11.2020r SIWZ w zakresie terminu związania ofertą, opisanego w pkt. XIII. Zmiana dotyczy skrócenia w/w z 30 do 7 dni.

Pytania i odpowiedzi:
1. "W nawiązaniu do Państwa przetargu, proszę o informację, czy wymóg 200 mln kapitału dla sprzedawcy będziecie Państwo interpretowali także w powiązaniu sprzedacy z jego grupą kapitałową?"
Ad. 1. Nie, Zamawiający wymaga posiadania wskazanego kapitału przez Sprzedawcę z którym zostanie zawarta umowa.