Kursy walut:1 Euro: 4.4264 PLN1 USD: 4.0244 PLN
Kursy metali:Miedź: 5,242.50 $/tCynk: 1,963.00 $/t
 • wmn

  Lider w produkcji

  metali nieżelaznych

  Walcownia Metali Nieżelaznych " ŁABĘDY "S.A.

Przetargi

Wykonanie_badań_OPT_IV_Pytania_i_odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi związane z postępowaniem przetargowym na Wkonanie badań rozdzielni i urządzeń elektroenergetycznych stacji OPT IV :
 1. Co należy rozumieć przez badanie przekładników - zdejmowanie charakterystyki czy badanie podstawowe: stan izolacji, przekładnia, obciążenie?
Odpowiedź: Badanie podstawowe: stan izolacji, przekładnia i obciążenie
 1. Co należy rozumieć przez kontrola i pomiar elektromagnesów sterujących? Czy elektromagnesy są zabudowane w polu czy poza rozdzielnią? Jakie pomiary należy wykonać?
Odpowiedź:Wykonanie pomiarów napięć zadziałania (załączenia i wyłączenia)
 1. Co należy rozumieć poprzez kontrolę stopnia zużycia wszystkich elementów wyłącznika? Czy należy wykonać przegląd duży wyłącznika? W jaki sposób określić stopień zużycia elementów wyłącznika?
Odpowiedź:Wykonać kontrolę zużycia widocznych elementów wyłącznika bez rozbierania czyli np. stan silnika, szczotek, przyciski sterujące, wskaźnika położenia styków ruchowych, wskaźnik stanu uzbrojenia, mechanizm zbrojenia, stan zewnętrzny obudowy i części izolacyjnych, przyłączenie do zacisków głównych i uziemienia, izolatory wsporcze i przepustowe, działanie amortyzatora, blokady i elementy napędu wyłącznika itp. Nie jest wymagane otwieranie kolumn wyłącznika
 1. Podczas wymiany oleju w wyłączniku otrzymujemy odpad. Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie leży utylizacja odpadu?
Odpowiedź: Utylizacja odpadu po stronie wykonawcy
 1. Co należy rozumieć poprzez badanie oleju? Czy badania należy wykonać zgodnie z Ramową Instrukcją... czy rozszeżyć badania o DGA i zawartość furanów?
Odpowiedź: Badania zgodnie z ramową instrukcją eksploatacji transformatorów
 1. Proszę o informację o typach zabezpieczeń zabudowanych w polach? Czy zlecenie obejmuje tylko ich sprawdzenie czy nastawę również? W przypadku konieczności wykonania nastaw czy posiadacie Państwo wartości na jakie te zabezpieczenia mają być nastawione?
Odpwoeidź:Zlecenie obejmuje tylko sprawdzenie zabezpieczeń zabudowanych w polach. W celu uzyskania informacji o typach zabezpieczeń zapraszamy na wizję lokalną
 1. Proszę o podanie informacji o ilości i typach przyrządów pomiarowych zainstalowanych w polach?
Odpowiedź: W celu uzyskania informacji o typach zabezpieczeń zapraszamy na wizję lokalną
 1. Co należy rozumieć poprzez badanie transformatora? Proszę o podanie zakresu badań?
Odpowiedź: Oględziny zewnętrzne: kadzi, radiatorów, konserwatora, izolatorów, termometru, wskaźników poziomu oleju, zacisku uziemiającego i prawidłowego ustawienia w komorze itp. Badanie polegające na pomiarze rezystancji izolacji i współczynnika absorbcji.
 1. Czy któryś z transformatorów jest wyposażony w przełącznik zaczepów? Jeżeli tak to czy podlega on również badaniu?
Odpowiedź: Transformatory nie posiadają przełączników zaczepów
 1. Co należy rozumieć poprzez stwierdzenie badanie kabla SN? Czy zakresem jest próba napięciowa, badanie powłoki kabla, badanie ciągłości kabla, pomiary specjalistyczne tj. badanie wyładowań niezupełnych lub określenie kąta stratności dielektrycznej?
Odpowiedź: Badanie ciągłości kabla oraz badanie rezystancji izolacji
 1. Czy wszystkie pola można można badać w dni robocze czy są pola które należy badań w dni wolne od pracy?
Odpowiedź:
W dni robocze na I zmianie można wykonywać pomiary pól:                    2,3,10,11,12,13,16,17,18
W dni robocze na II zmianie można wykonać pomiar pól:                         
4,23,24
W dni wolne od pracy należy wykonać badania pól:     
5,6,7,8,9,14,15,21

W dniach 25 maja do 7 czerwca w WMN Łabędy będzie trwała przerwa remontowa i w tych dniach można wykonywać pomiary wszystkich pól w dni robocze.
Zgodnie z kalendarzem WMN Łabędy dzień 12 czerwca jest dniem wolnym od pracy, a dzień 20 czerwca jest dniem roboczym.

 1. Czy w przypadku zastosowania dodatkowych obostrzeń wynikających z COVID-19 możliwe jest przekroczenie terminu realizacji zadania?
Odpowiedź:

Tylko w przypadku:

 • wystąpienia stwierdzenia COVID-19 u pracowników wykonawcy lub w WMN „Łabędy” ,
 • objęcia kwarantanną pracowników wykonawcy lub pracowników Utrzymania Ruchu WMN „Łabędy”
 • wprowadzenia zakazów przez ministerstwo zdrowia i sanepid lub wewnętrznych zakazów w WMN „Łabędy” mających wpływ na terminowe wykonanie zlecenia
 1. Czy w przypadku stwierdzenia COVID-19 na terenie Waszej firmy istnieje możliwość przerwania badań i przystąpienie do dalszej części badań w innym terminie?
Odpowiedź: Ze względu na bezpieczeństwo pracowników wykonawcy istnieje możliwość przerwania badań w przypadku stwierdzenia COVID-19 u pracownika, pracowników naszej spółki.

   14. Czy jest możliwość dokonania wizji na obiekcie lub ewentualnie otrzymania             kilku zdjęć rozdzielnicy? Proszę też o podanie ewentualnego kontaktu                       telefonicznego.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu. W tej sprawię proszę o kontakt telefoniczny z Panem Łukaszem tel. 887 866 855. Nie ma mozliwości przesłania zdjęć rozdzielnicy.

    15. Czy Wykonawca może w ofercie określić  termin wykonania umowy poprzez podanie  ilość dni realizacji zadania  licząc od daty zawarcia umowy (a nie konkretnej daty zakończenia realizacji zadania)? 

Odpowiedź: Wykonawca może określić ilość dni realizacji zadania, może to być ustalone wspólnie uzgodnionym harmonogramem.

     16. Z treści Umowy do zadania „Wykonanie badań rozdzielni i urządzeń elektroenergetycznych stacji OPT IV” wynika, że pracownicy wykonujący ww. pomiary muszą posiadać uprawnienia bez ograniczeń. Z czego wynika ten wymóg, skoro rozdzielnia podlegająca badaniom jest rozdzielnią 6 kV? Czy w takim wypadku nie są wystarczające uprawnienia do 6 kV?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy uprawnienia są wydawane w formie do 1kV i powyżej 1kV bez określania wysokości napięcia. Jeżeli pracownicy jeszcze posiadają uprawnienia z określeniem wysokości napięcia to taka firma może przystąpić do przetargu z zastrzeżeniem, że muszą być to uprawnienia z wpisaną wysokością napięcia min 6kV.