Kursy walut:1 Euro: 4.5175 PLN1 USD: 3.7247 PLN
Kursy metali:Miedź: 9,614.50 $/tCynk: 2,894.50 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

Przetargi

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na odzież 2021

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi związane z postępowaniem przetargowym na dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej w roku 2021/2022:
1.  W ogłoszonym przetargu na odzież w pkt. VI ppkt 1 jest napisane, że oferty z odpisem na PEFRON będą oceniane na 100%.
Czy firmy, które nie maja odpisów na PEFRON mogą składać oferty i mają szansę?

Ad. 1, firmy, które nie mają w swojej ofercie odpisu PEFRON mogą składać oferty i mają szansę na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania, ponieważ asortyment przedstawiony w załączniku nr 1 jest bardzo różnorodny i co za tym idzie nie zawsze jest dostępny w ofercie z odpisem PEFRON. Ponadto mając na uwadze nasze doświadczenie z lat ubiegłych możemy stwierdzić, że oferta z odpisem PEFRON może być mniej konkurencyjna niż ta, która go nie zawiera.  Mając na uwadze powyższe zapraszam do złożenia oferty.
2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia wzoru do n/w pozycji:
poz. 37, 38, 35, 45, 46,48 
wyżej wymieniony asortyment jest stosunkowo drogi kupowany pod konkretne zamówienie, a wskazane w postępowaniu ilości są niewielkie. Proponujemy dołączenie do oferty deklaracji oraz karty produktu co pozwoli Państwu zweryfikować złożoną ofertę.
Prosimy również o szersze wyjaśnienie do pozycji 41 - maska przeciwgazowa jednorazowa co najmniej 2xNDS.
ad2. Informujemy, iż dostarczenie wzorów oferowanych asortymentów jest warunkiem koniecznym zawartym w SIWZ dlatego Zamawiający nie może odstąpić od wymogu ich przedstawienia. Jednocześnie przypominamy, iż dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
W zakresie poz. 41 Zamawiający odstępuje od jej zakupu.
W związku z powyższym załącznik nr 1 został zaktualizowany w dniu 19.02.2021r.