Kursy walut:1 Euro: 4.5306 PLN1 USD: 3.7349 PLN
Kursy metali:Miedź: 9,900.00 $/tCynk: 3,043.00 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

Przetargi

Kontener socjalny - pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi związane z zapytaniem dot. zakupu kontenera socjalnego:
1. Czy kolor kontenera może być dowolny ? Nie ma określonego w specyfikacji.
Ad. 1. Zamawiający nie określił koloru kontenera - w ofercie należy wskazać kolory  standardowe, które nie wymagają dodatkowych opłat. Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie zawierania umowy wg propozycji wybranego Oferenta.
2. Jakie mają być wymagania cieplne dla każdej z przegród (dach, podłoga, ściany) ?
Ad. 2. Kontener będzie się znajdował w nieogrzewanej hali, ocieplenie przegród należy przyjąć standardowe jak dla kontenera stojącego na zewnątrz.