Kursy walut:1 Euro: 4.5631 PLN1 USD: 3.7493 PLN
Kursy metali:Miedź: 10,361.00 $/tCynk: 2,973.00 $/t
 • wmn

  Lider w produkcji

  metali nieżelaznych

  Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

O nas

O Spółce

Historia Spółki

Początki współczesnego przetwórstwa metali nieżelaznych w Łabędach sięgają II-giej połowy XIX stulecia. W 1870 roku w działającej od wielu lat Hucie Żelaza Hermina rozpoczęto walcowanie metali nieżelaznych. Do początków XIX-go wieku produkcję tę prowadzono w ramach firmy EISENINDUSTRIE (ówczesnego właściciela Huty Hermina obecnie Huta Łabędy).

Huta Hermina od strony południowo-zachodniej. Rok 1900.

W 1902 roku majątek zaangażowany w przetwórstwo metali nieżelaznych został wydzierżawiony, a w 1904 roku - zakupiony przez Koncern VDNW A.G. Tak należy datować powstanie samodzielnej Walcowni Metali w Łabędach.

W ciągu XX-go wieku fabryka systematycznie rozwijała się zwiększając zatrudnienie i poszerzając asortyment wyrobów.

W początkowym okresie wytwarzano blachy z niklu, miedzi oraz stopów tych metali. Wlewki do walcowania sprowadzano wówczas z siostrzanych zakładów koncernowych.
W 1917 roku wybudowano szereg hal odlewni wyposażając je w piece do topienia niklu, mosiądzu, brązu i miedzi. W kolejnych latach rozwijano technologię odlewniczą.

W 1919 roku w fabryce pracowało już 600 osób wytwarzających 1000 ton wyrobów rocznie. Przed samą wojną zatrudnienie wzrosło do ok. tysiąca pracowników, związane to było ze wzrostem koniunktury i przestawieniem produkcji na potrzeby wojenne (materiały amunicyjne i korpusy torped).

Zdewastowany i rozgrabiony z końcem wojny Zakład uruchomiono w końcu lat czterdziestych XX-go wieku.

Początkowo odtworzono dotychczasowy asortyment produkcji.
W 1952 roku Walcownia przejęła od sąsiadującej Huty Łabędy zespół trzech hal i wiele maszyn. Umożliwiło to uruchomienie wytwarzania taśm. Dalszy rozwój fabryki ukierunkowany na produkcję taśm i blach wymagał przebudowy, rozbudowy i wznoszenia nowych budynków. W 1970 roku zatrudnienie sięgnęło poziomu 1200 osób, a roczną zdolność produkcyjną oszacowano na 20 000 ton wyrobów.

Od czasu powojennej nacjonalizacji do połowy dziewięćdziesiątych lat ubiegłego wieku Walcownia pozostawała własnością państwa, zmieniając formę organizacyjną i stopień samodzielności.  

W 1995 roku w procesie komercjalizacji Przedsiębiorstw Państwowych WM "Łabędy" zostaje Spółką Akcyjną. Koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia to głębokie zmiany w strukturze organizacyjnej i własnościowej Firmy. Głównym akcjonariuszem Walcowni Metali "Łabędy" S.A. zostaje KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa część związaną z działalnością produkcyjną WM "Łabędy" przejęła spółka wydzielona Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.

Działalność gospodarczą WMN Sp. z o.o. rozpoczęła 02.01.1998r. na bazie Wydziału Walcowni Taśm Walcowni Metali "Łabędy" S.A. w Gliwicach. Spółka przejęła dotychczasowych klientów WM "Łabędy" i stała się producentem wyrobów płaskich z miedzi i jej stopów. Walcownia Metali "Łabędy" S.A. wkroczyła w nowe obszary aktywności gospodarczej związanej z dostarczaniem węgla i wyrobów stalowych do KGHM PM oraz usług montażowych.

Dnia 04.01.2011r. podmioty te połączyły się w jedną Spółkę pod nazwą Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy" Spółka Akcyjna, na którą przeszedł majątek obu łączonych się spółek za akcje nowo powstałej spółki.

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. produkuje wyroby z miedzi i jej stopów:
 • miedź czystą i stopową,
 • mosiądze,
 • mosiądze wysokoniklowe,
 • brązy,
w postaci taśm, blach, blach grubych po gorącym walcowaniu w różnych stanach utwardzenia i wymiarach oraz stopów odlewniczych.

Produkty wytwarzane przez WMN "Łabędy" S.A. znajdują różnorodne zastosowanie w budownictwie, energetyce, elektrotechnice, elektronice, telekomunikacji, przemyśle motoryzacyjnym, przemysłach produkujących maszyny i urządzenia oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
Bardzo istotnym obszarem zastosowania taśm miedzianych są pokrycia dachowe i elementy architektoniczne, głównie  w obiektach sakralnych i zabytkowych. Jednak coraz częściej wzbudzają zainteresowanie banków, muzeów, hoteli, restauracji oraz zamożniejszych inwestorów w sektorze budownictwa jednorodzinnego.

Jakość produkowanych wyrobów walcowanych kształtuje się na średnim poziomie europejskim, zwłaszcza w asortymentach, których produkcja odbywa się na linii wąskiej (400 mm) i odpowiada standardom: DIN, ASTM, BS, JIS, GOST, PN.