Kursy walut:1 Euro: 4.5631 PLN1 USD: 3.7493 PLN
Kursy metali:Miedź: 10,361.00 $/tCynk: 2,973.00 $/t
 • wmn

  Lider w produkcji

  metali nieżelaznych

  Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

O nas

Dane spółki

Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.
NIP: 9691586199, Regon: 241830752
Biuro Podatkowe:Urząd Skarbowy Bielsko-Biała
Forma prawna: Spółka Akcyjna -postanowienie o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców dnia 03.01.2011r.
Rejestr Sądowy:Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS: 0000374289

Czas działania Spółki: nieoznaczony
Zakres działania Spółki:
 • produkcja wyrobów płaskich z miedzi i jej stopów
 • produkcja stopów odlewniczych
 • produkcja wyrobów ze srebra i jego stopów
 • handel hurtowy i komisowy
 • usługi walcowania na zimno i gorąco
BANKI:

Bank PKO BP S.A. O/Gliwice
Nr rachunku 11 1020 2401 0000 0102 0336 7281

Bank PEKAO S.A. O/Gliwice
Nr rachunku 55 1240 1343 1111 0010 0365 0197
 
Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez:TUW Cuprum w Lubinie

Wysokość Kapitału Zakładowego: 24 572 355,94 zł