Kursy walut:1 Euro: 4.5631 PLN1 USD: 3.7493 PLN
Kursy metali:Miedź: 10,361.00 $/tCynk: 2,973.00 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

Aktualności

Składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego WMNŁ

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Spółka Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Metalowców 6, 44-109 Gliwice
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie:
1. Badanie rocznych Sprawozdań Finansowych sporządzonych wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF).
2. Wydanie sprawozdania z badania ww. sprawozdań za każdy okres roczny, w terminie zgodnym z przyjętym przez Spółkę
harmonogramem.
3. Badanie pakietów konsolidacyjnych za okres 12 m-cy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz
instrukcjami audytowymi otrzymanymi od audytora sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
S.A.
- za okresy roczne kończące się odpowiednio: w dniu 31 grudnia 2019, w dniu 31 grudnia 2020 oraz w dniu 31 grudnia 2021

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.wmn.com.pl/przetargi/oferta-na-badanie-sprawozdania-finansowego-wmnl.html