Kursy walut:1 Euro: 4.5834 PLN1 USD: 3.9228 PLN
Kursy metali:Miedź: 6,837.00 $/tCynk: 2,482.50 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych " ŁABĘDY "S.A.

Aktualności

Strefa Akcjonariusza

O firmie (o spółce, o nas)

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. 
ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice

NIP 9691586199
REGON 241830752

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000374289 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy


Akcjonariat (akcjonariusze)
Kapitał zakładowy- wysokość kapitału zakładowego: 24 572 355,94 zł

Dematerializacja akcji
W związku ze zmianą ustawy wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega termin utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji SERII B z dnia 01.01.2021 r. na dzień 01.03.2021 r. Z tym samym dniem moc obowiązującą zyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową przez 5 kolejnych lat w zakresie wykazywania wobec spółki swoich praw udziałowych.
Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu: 32 3306340


W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z dniem 1 stycznia 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami 
Małgorzata Bednarska tel. 32 33 06 347, e-mail: małgorzata.bednarska@wmn.com.pl


Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce<link>
Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce<link>

Rejestr akcjonariuszy
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy<link>

Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad:

MSIG_185_2020_poz_48482__NWZ_14_10_2020_r.pdf
MSIG_165_poz.42387_2020.pdf
MSIG_162_poz.41537_2020SIG_162_poz.pdf
MSIG_95_2020_poz.pdf
MSIG 5/2020 poz. 828.pdf
MSiG_16_03_2020.pdf

Wezwanie akcjonariuszy Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. do wymiany AKCJI  SERII  A na SERIĘ B

MSIG 22/2020 poz. 5493