Kursy walut:1 Euro: 4.5175 PLN1 USD: 3.7247 PLN
Kursy metali:Miedź: 9,614.50 $/tCynk: 2,894.50 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

Aktualności

Strefa Akcjonariusza

O firmie (o spółce, o nas)

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. 
ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice

NIP 9691586199
REGON 241830752

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374289 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy


Akcjonariat (akcjonariusze)
Kapitał zakładowy - wysokość kapitału zakładowego: 24 572 355,94 zł

Dematerializacja akcji
FORMULARZE DO POBRANIA:
1) Pokwitowanie_zlozenia_dokumentow_akcji_celem_Rejestru_Akcjonariuszy.pdf

2)_Klauzula_informacyjna_RODO_WMNL.pdf
 
Formularze można również odebrać na PORTIERNI i po wypełnieniu dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Zarządu w każdą środę w godzinach od 13-14 w terminie do dnia 13 STYCZNIA 2021 r.
 
WAŻNE INFORMACJE:
Formularze powyższe należy wypełnić i podpisać w związku z dematerializacją akcji Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.:

  1. Pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w spółce celem wpisu do Rejestru Akcjonariuszy.
Dokument ten należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i złożyć w siedzibie Spółki wraz z DOKUMENTAMI AKCJI.
Objaśnienia:
Część A,B,C,D – dane dotyczą Akcjonariusza i podlegają wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy,
Część E – należy wypełnić tylko w przypadku współwłasności Akcji, dane te podlegają wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy,
Część F – należy wypełnić tylko w przypadku obciążenia Akcji, dane te podlegają wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy.
  1. Klauzula informacyjna RODO WMNŁ  S.A. – dokument ten należy podpisać i dostarczyć wraz z formularzem nr 1) i  DOKUMENTAMI AKCJI.
 
Ostateczny termin złożenia DOKUMENTÓW AKCJI wraz z ww. FORMULARZAMI upływa 13 STYCZNIA 2021 r. W dniu 23.12.2020 r. prosimy o składanie dokumentów jedynie na portierni.
Od dnia  1 marca 2021 r. – dotychczasowe, papierowe dokumenty AKCJI  tracą ważność. Od 1 marca 2021 r. akcje będą miały jedynie formę zapisu cyfrowego w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.


WEZWANIA DO ZŁOŻENIA AKCJI

W związku ze zmianą ustawy wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega termin utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji SERII B z dnia 01.01.2021 r. na dzień 01.03.2021 r. Z tym samym dniem moc obowiązującą zyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową przez 5 kolejnych lat w zakresie wykazywania wobec spółki swoich praw udziałowych.
Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu: 32 3306340


W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z dniem 1 stycznia 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami 
Małgorzata Bednarska tel. 32 33 06 340, e-mail: małgorzata.bednarska@wmn.com.pl


28.09.2020 r. - I wezwanie do złożenia akcji w spółce
MSIG_189_2020_poz_49815.pdf
13.10.2020 r. - II wezwanie do złożenia akcji w spółce
MSIG_200_2020_poz_53994.pdf
30.10.2020 r. - III wezwanie do złożenia akcji w spółce
MSIG_213_2020_poz_59114.pdf
18.11.2020 r. IV wezwanie do złożenia akcji w Spółce
MSIG_225_2020_poz_63907.pdf
4.12.2020 r. V wezwanie do złożenia akcji w Spółce
MSIG_237_2020_poz_68653.pdf

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce<link>

Rejestr akcjonariuszy
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy<link>

Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad:

MSIG_185_2020_poz_48482__NWZ_14_10_2020_r.pdf
MSIG_165_poz.42387_2020.pdf
MSIG_162_poz.41537_2020SIG_162_poz.pdf
MSIG_95_2020_poz.pdf
MSIG 5/2020 poz. 828.pdf
MSiG_16_03_2020.pdf

Wezwanie akcjonariuszy Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. do wymiany AKCJI  SERII  A na SERIĘ B

MSIG 22/2020 poz. 5493