Exchange rates:1 Euro: 4.5474 PLN1 USD: 3.7816 PLN
Exchange rates:Copper: 9,336.00 $/tZinc: 2,853.50 $/t
  • wmn

    Leader in the production

    of non-ferrous metals

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY"S.A.

Auctions

Remont nastawy walcarki DUO en

Uwaga!
sugerowany termin wykonania przedmiotu zamówienia(obejmujący realizację końcowych prac obejmujących demontaż wypracowanych elementów, montaż nowych elementów, uruchomienie wyremontowanego układu nastawy mechanizmów górnego walca walcarki DUO oraz przekazanie układu do użytkowania): sierpień 2015 r.

Uwaga!
Załączniki nr 1-23 zostaną udostępnione Oferentom w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej u Zamawiającego.

SIWZ
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27