Kursy walut:1 Euro: 4.2948 PLN1 USD: 3.8737 PLN
Kursy metali:Miedź: 5,813.00 $/tCynk: 2,328.00 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych " ŁABĘDY "S.A.

Przetargi

Zakup Spektrometru pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, związane z postępowaniem przetargowym na zakup spektrometru:
1. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jednego z punktów opisanego w specyfikacji technicznej spektrometru tj.: możliwość wprowadzenia pseudokanału wraz z koniecznym algorytmem.

Ad 1. Pseudokanał to możliwość wprowadzenia dodatkowego algorytmu do wyliczenia np. zawartości % pierwiastka jako różnicy 100 - suma zanieczyszczeń.