Kursy walut:1 Euro: 4.3396 PLN1 USD: 3.9120 PLN
Kursy metali:Miedź: 5,765.00 $/tCynk: 2,364.50 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych " ŁABĘDY "S.A.

O firmie

Dane spółki

Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.
NIP: 9691586199, Regon: 241830752
Biuro Podatkowe: Urząd Skarbowy Bielsko-Biała
Forma prawna: Spółka Akcyjna - postanowienie o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców dnia 03.01.2011r.
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS: 0000374289

Czas działania Spółki: nieoznaczony
Zakres działania Spółki:
  • produkcja wyrobów płaskich z miedzi i jej stopów
  • produkcja stopów odlewniczych
  • produkcja wyrobów ze srebra i jego stopów
  • handel hurtowy i komisowy
  • usługi walcowania na zimno i gorąco
BANKI:

Bank PKO BP S.A. O/Gliwice
Nr rachunku 11 1020 2401 0000 0102 0336 7281

Bank PEKAO S.A. O/Gliwice
Nr rachunku 55 1240 1343 1111 0010 0365 0197
 
Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez: TUW Cuprum w Lubinie

Wysokość Kapitału Zakładowego: 49 144 711,88